Kategórie
Predbehni konkurenciu

5 problémov, ktoré vyrieši externý rozpočtár

V stavebných firmách je v dnešnej dobe populárne delegovať niektoré činnosti na „zdroje zvonku“. Takto dokážu stavebné firmy vyriešiť veľa problémov.

Pri rozhodovaní o rozšírení pracovného tímu vstupuje do procesu rozhodovania otázka, či prijať ďalšieho zamestnanca, alebo využiť outsourcing, ktorý v dnešnej dobe nie je ničím výnimočným. V stavebných firmách je v súčasnosti čoraz viac populárnejšie delegovať činnosti na „zdroje zvonku“. Na trhu pôsobí mnoho stavebných spoločností, ktoré majú v trvalom pracovnom pomere iba manažment. Všetky zhotoviteľské práce sú riešené subdodávateľmi. Tu je 5 problémov, ktoré vo vašej firme vyrieši externista.

1. Problém – personalistika

Ničím výnimočným nie je, ak si stavebná firma hľadá dodávateľa aj na práce, ktoré predchádzajú samotnej realizácii stavebného diela. Má to viacero výhod a jednou z nich je aj odbremenenie personálneho oddelenia. Ak si firma najmä na rozpočty, alebo prípravu stavby externistu, vyhne sa personálnej a mzdovej administratíve. Žiadne vedenie dochádzky, žiadne odvodové povinnosti, nerieši dovolenky, alebo zneužívanie OČR.

2. Problém – nadhľad a objektívny postoj

Výhodou využitia externe dodávaných služieb, ktoré firma nedokáže zabezpečiť vo vlastnej réžii, z rôznych dôvodov, je nadhľad externistu. Dodávateľ takýchto služieb nie je nijako spätý s firmou, nepozná vnútorné vzťahy a problémy, preto do svojej práce nevnáša subjektívny pohľad na vec. Externistu pri práci neovplyvňujú vnútorné záležitosti vo firme a na danom projekte môže pracovať s nadhľadom a objektívne. Navyše interný zamestnanec môže byť obmedzený vnútorným blokom, ktorý vychádza zo skúsenosti v minulosti, keď mu projekt nevyšiel podľa predstáv vedenia firmy. Tiež môže byť ovplyvnený strachom zo zlyhania, či zvieraný zodpovednosťou za výsledok.

3. Problém – stereotyp

Zamestnanci vo firme majú zaužívane určité postupy a pracovné návyky. Tie môžu byť stereotypom a takýto zamestnanec nevidí nové výzvy, cesty, alebo príležitosti. Ak zapojíte externistu, ktorý bude spolupracovať na projekte s vašim interným tímom, prinesiete do firmy nový element. Ten môže pôsobiť, na váš interný tím, ako pridaná hodnota vo forme nových nápadov, pracovných postupov a odovzdávaním skúsenosti z praxe pre vašich zamestnancov.

4. Problém – ekonomický prospech pre vašu firmu

Okrem, už spomínanej úspory na mzdových nákladoch, ktoré so sebou prinášajú zamestnanci v TPP, externista prináša do firmy aj ďalšie faktory ekonomického prospechu. Konkrétne pri rozpočtoch, alebo pri príprave stavby, samotný externista môže šetriť vaše náklady na samotnú realizáciu stavebného diela. Disponuje totiž vlastnou databázou dodávateľov, od stavebných materiálov až po stavebné práce. Pri spracovaní nákladov na zhotovenie diela teda pracuje s vami poskytovanou databázou, ale nadstavbou je využitie vlastnej databázy. Dopytovaním väčšieho množstva dodávateľov vzniká širší a ekonomicky výhodnejší výber partnera pre dané stavebné dielo.

5. Problém – vedľajšie náklady

Rozpočtár pri práci používa najmä výpočtovú techniku (počítač, notebook), stavebný softvér, ale aj automobil. Okrem toho by váš zamestnanec mal absolvovať rôzne školenia, vzdelávať sa a sledovať trendy na trhu. Chce sa vám dohliadať na to, aby váš zamestnanec bol vždy „v obraze“? Všetko sú to vedľajšie náklady, ktoré firme vznikajú pri interných zamestnancoch. Aj takéto vedľajšie náklady spojené s internistom dokážete vyriešiť, ak si služby spojené s rozpočtovaním a prípravou stavby objednáte externe.