Kategórie
Z praxe rozpočtára

„Okrúhla pečiatka“ pre stavebného cenára

Nepotrebujem „okrúhlu pečiatku“, či „autorizáciu“ vydanú akoukoľvek asociáciou, ktorá je na takýto účel založená ako občianske združenie, nezisková organizácia a podobne.

Vo svojej praxi sa stretávam s rôznymi otázkami ohľadne mojej spôsobilosti. V dnešnej dobe, keď v Slovenskej republike pôsobí mnoho vysokých škôl, univerzity strácajú na vážnosti, dôležitosti a dôstojnosti. Diplom stráca svoj význam a väčšiu váhu majú online certifikáty a „okrúhle pečiatky“.

Vyštudovala som Strednú Priemyselnú Školu v Michalovciach, odbor Technik v stavebníctve. Moju odbornosť, spôsobilosť a „autorizáciu“ stavebného cenára som získala poctivým štúdiom na Technickej Univerzite v Košiciach, konkrétne na Stavebnej fakulte v odbore Technológie a manažment v stavebníctve, ktoré som ukončila diplomovou prácou na tému Controllingový systém v stavebnom podniku. Moju diplomovú prácu tvorilo z najväčšej časti práve stavebné cenárstvo, kde som sa venovala reálnej prípadovej štúdii, v „živom“ podniku. Okrem úspešnej obhajoby bola moja diplomová práca ocenená Nadáciou na podporu vzdelávania v stavebníctve a vyhodnotená ako najlepšia v ročníku.

Preto nepotrebujem „okrúhlu pečiatku“, či „autorizáciu“ vydanú akoukoľvek asociáciou, ktorá je na takýto účel založená ako občianske združenie, nezisková organizácia a podobne. Výpovednou hodnotou pre moju odbornosť je dosiahnuté vzdelanie a titul Inžinier v stavebníctve.

Čo je vlastne „okrúhla pečiatka“?

Takzvanú „okrúhlu pečiatku“, o ktorú som bola zopárkrát požiadaná na preukázanie mojej spôsobilosti, vydáva pre cenárov spoločnosť Cenekon a.s. , ktorá zabezpečuje školenia pre stavebných cenárov. Ak pri splnení dvoch podmienok (Minimálne stredoškolské vzdelanie, Orientácia v stavebníctve) absolvuje záujemca akreditované školenie dostane „okrúhlu pečiatku“. Ďalšou organizáciou, ktorá pôsobí ako občianske združenie a zabezpečuje vzdelávanie, samozrejme za poplatok, je Asociácia stavebných cenárov. Za ďalší poplatok sa môžete stať členom a na svoju webovú stránku si môžete dať „odznak“, že ste členom Asociácie stavebných cenárov.

Na preukázanie mojej spôsobilosti pre výkon profesie stavebného cenára nepotrebujem ani „okrúhlu pečiatku“, ani členstvo v občianskom združení. Za dostatočné, na preukázanie mojej spôsobilosti stavebného cenára, považujem moje vzdelanie a diplom o ukončení štúdia s titulom Inžinier v stavebníctve.

Ukladá mi zákon vlastniť „okrúhlu pečiatku“?

Nie. Žiadny zo zákonov Slovenskej republiky nenariaďuje akreditované vzdelávanie so záverečnou skúškou na to, aby stavebný inžinier mohol vykonávať profesiu stavebný rozpočtár, alebo cenár.

Slovenská Komora Stavebných Inžinierov, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, vydáva autorizáciu a okrúhlu pečiatku so Slovenským znakom a zastrešuje autorizačné skúšky pre profesie v stavebníctve, kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť. Ide o tieto činnosti:

  • autorizovaný stavebný inžinier – projektant, architekt a pod.
  • stavbyvedúci
  • stavebný dozor
  • energetická certifikácia

Márne by ste v tomto zozname hľadali činnosť stavebného cenára. Niekedy je až úsmevné, ako musím klientom, hlavne zo samospráv, alebo štátnych inštitúcií, vysvetľovať, že nič ako autorizovaná „okrúhla pečiatka“ pre stavebných cenárov neexistuje.

Kto vlastní „okrúhlu pečiatku“ stavebného cenára“?

Niektorí kolegovia zo stavebníctva sú držiteľmi takejto „okrúhlej pečiatky“. Netvrdím, že je to pravidlo, ale ide hlavne o kolegov, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie v stavebníctve a na strednej odbornej škole sa rozpočtovanie neučili. Prípadne ide o kolegov, ktorí síce majú vysokoškolské vzdelanie so stavebným zameraním, ale v odbore, kde sa cenárstvu nevenovali.

Preto títo kolegovia absolvujú dvojdňové, akreditované školenie a dostanú určité osvedčenie a vzdelanie na to, aby mohli vykonávať profesiu stavebného cenára.

Ak by som mala porovnať dvojdňové školenie absolvované záverečnou skúškou, so štúdiom na univerzite, tak to sa hádam ani nedá. Za všetko len spomeniem jeden prvok – kalkulačný vzorec. Pri akreditovanom štúdiu spoločnosti Cenekon sa venujete kalkulačnému vzorcu dva dni. Na univerzite jeden semester.

„Autorizovaný“ stavebný rozpočet

Keď pripravujem rozpočet pre samosprávu, alebo štátnu inštitúciu, dostávam sa do konfrontácie s pojmom „autorizovaný rozpočet“. Pri odovzdávaní rozpočtu som často požiadaná o „okrúhlu pečiatku“ na rozpočte, ktorý týmto „autorizujem“.

Ide len o ďalší výmysel a strach zo strany samospráv, aby bolo všetko v súlade so zákonom – napr. o verejnom obstarávaní, alebo pri čerpaní eurofondov. Neznalosť zákona niekedy prináša „nadaktivitu“ len aby „dobre bolo“. Autorizovať stavebný rozpočet má, a zodpovednosť za konečnú verziu nesie, projektant.

Záver? Aj bez „okrúhlej pečiatky“ som plnohodnotná stavebná cenárka

Neexistuje žiadna právna úprava na akúkoľvek činnosť spojenú so stavebným cenárstvom, ktorá by akokoľvek nariaďovala, alebo vymedzovala, ktoré stavebné rozpočty smie robiť stavebný cenár s „okrúhlou pečiatkou“, alebo bez nej. Teda vo svojej praxi môžem spracovávať stavebné rozpočty, ktoré sú použiteľné pre akýkoľvek účel. Či už ide o čerpanie zdrojov z Európskej únie, alebo pri verejnom obstarávaní predmetu zákazky, ktorá je financovaná verejnými zdrojmi. Rozpočet cenára s „pečiatkou“ a bez „pečiatky“ má rovnakú váhu a odbornosť – bez rozdielu.