Kategórie
Z praxe rozpočtára

Aj na stavbu domu sa treba pripraviť rozumne

Dnes sa výstavba rodinného domu pohybuje v stovkách tisícoch eur, ktoré si zväčša investor požičia a spláca celý život. Nie je rozumnejšie investovať na začiatku pár stovák do nástroja, ktorý ušetrí tisíce eur? 

V poslednej dobe dostávam veľa dopytov na prípravu rozpočtov od stavebníkov rodinných domov a celkom ma to teší. Nie len kvôli práci, ale aj kvôli tomu, že si ľudia začínajú uvedomovať, aké výhody výkaz výmer a rozpočet poskytuje. Takýto rozpočet a výkaz následne slúži ako podklad k projektovej dokumentácii. Či už stavajú svojpomocne, alebo si nechajú postaviť svoj domček stavebnou firmou. 

Pretože si povedzme, že cenová ponuka od stavebnej firmy, ktorá obsahuje štyri riadky v hodnote osemdesiattisíc eur nemá pre investora žiadnu výpovednú hodnotu. Píšem pre investora, pretože každý, kto sa rozhodne postaviť niečo, je predsa investorom. Na to by ľudia nemali zabúdať. 

A tak popri rozpočtovaní a prípravy realizácie veľkých stavieb a projektov sa zaoberám opäť aj spracovávaním výkazov a rozpočtov pre „domčekárov“ (nie je to žiadna nálepka, mám kategórie investorov rozdelené podľa veľkosti objemu investícii). Práve preto som sa rozhodla napísať o tom, koľko stojí spracovanie takéhoto výkazu výmer a rozpočtu, čo všetko také spracovanie zahŕňa, ale hlavne o tom, čo prinesie samotnému investorovi.  

Rozpočet v ruke ako silný nástroj investora

V nasledujúcich riadkoch si rozoberieme, aký význam a prínos má pre vás samotný výkaz výmer a rozpočet.  Okrem toho, že aj banky vyžadujú stavebné rozpočty, najmä pri postupnom financovaní výstavby, resp. pri refinancovaní úverov, ide o veľmi efektívny nástroj na finančné riadenie celej výstavby. S položkovým rozpočtom máte presný prehľad o množstve a objemoch všetkých prác a materiálov, ktoré sa na stavbe prevedú. 

Ak sa rozhodnete stavať zadávateľským systémom, napríklad „na kľúč“, kde zadáte svoj projekt stavebnej spoločnosti, tak každá kvalitná stavebná spoločnosť, ako podklad pre zhotovenie diela, ponúkne rozpočet s výkazom výmer spracovaný na základe projektovej dokumentácie. Tento rozpočet slúži ako príloha k zmluve o dielo a počas celej doby trvania výstavby je podkladom pre kontrolu a následnú fakturáciu. Už pri výbere dodávateľa vášho vysnívaného domu by mali takéto „maličkosti“ veľmi zavážiť.

Na základe rozpočtu si dokážete priebežne kontrolovať náklady na stavbu a reagovať na zmeny. Kvalitne spracovaný rozpočet a výkaz výmer je základným podkladom pre spracovanie harmonogramu stavby. Takže budete vedieť celkom presne, nielen koľko vaša stavba bude stáť peňazí, ale aj to, aký čas je potrebný na výstavbu. 

Ak si necháte vypracovať rozpočet ako investor a svoj dom sa rozhodnete stavať svojpomocne, tak Vám rozpočet poslúži ako nástroj na tendrovanie zhotoviteľa – pre výber a spravodlivé porovnanie cenových ponúk od rôznych stavebných firiem. Taktiež na vytendrovanie materiálov, kde môžete posielať do rôznych stavebnín stále rovnakú limitku materiálov – zoznam stavebných materiálov. 

Okrem mnoho výhod, ktoré sú spomínané vyššie, stavebný rozpočet slúži aj na kontrolu a optimalizáciu nákladov, ktoré vznikajú na stavbe a pomáha predchádzať situácii, že napríklad náklady na hrubú stavbu pohltia financie, ktoré ste mali vyčlenené na celú stavbu. 

V predošlých riadkoch je uvedených veľa výhod, ktoré rozpočet spracovaný pred samotnou výstavbou prináša. Zhrňme si ich teda v jednoduchom zozname:

  • efektívny nástroj na finančné riadenie celej výstavby
  • prináša presný prehľad o množstve a objemoch všetkých prác a materiálov
  • dáva investorovi možnosť priebežne kontrolovať náklady na stavbu
  • utvára predstavu vo finančnom vyjadrení koľko vaša stavba bude stáť peňazí a aký čas je potrebný na výstavbu
  • podklad pre výber dodávateľov stavebných prác a dodávateľov materiálov

Malá investícia na začiatku môže priniesť veľké úspory vo finále

Stavebné rozpočty sa pri malých stavbách nepoužívajú, alebo sa používajú málo a sú veľmi podceňované.  Preto by sa mal každý investor, ktorý sa púšťa do stavby svojho vysnívaného domu zamyslieť, či jeho stavba je malá. Dnes sa už výstavba rodinného domu pohybuje v stovkách tisícoch eur, ktoré si zväčša požičia a spláca celý život. Nie je rozumnejšie investovať na začiatku pár stovák do nástroja, ktorý ušetrí tisíce eur? 

Koľko stojí rozpočet na rodinný dom?

Cena výkazu výmer a rozpočtu pre rodinné domy a malé stavby, spracovaného v orientačných cenách, sa odvíja od náročnosti a veľkosti daného projektu. Vypočítava sa percentuálne z celkovej hodnoty stavebného diela, a to v rozmedzí 0,18 až 0,2 % z rozpočtovanej sumy. Základná rozpočtovaná suma na začiatku sa určuje z rozpočtových ukazovateľov tzv. RUSO. 

Nie je to o nahádzaní čísel do tabuľky

Tvorba výkazu výmer stavby je dosť náročná disciplína. Okrem patričného vzdelania, potrebujem používať aj špecializovaný softvér za rádovo stovky eur, ktorý je potrebné pravidelne aktualizovať podľa výšky cenových hladín stavebných prác a materiálov. Na Slovensku sa používajú rozpočty vytvorené pomocou smerných, orientačných a kalkulačných nástrojov.  Z výkazu výmer sa potom  vytvorí rozpočet, pomocou priradenia jednotkových cien k vypočítaným množstvám a objemom prác a materiálov. 

Podkladom pre spracovanie výkazu výmer je projektová dokumentácia. Tá musí byť spracovaná minimálne v stupni pre stavebné povolenie. Dostala som  však už aj podklady typu štúdie a to je potom „špeci“ výzva 😊. Ale všetko sa dá, keď sa chce.

Pri rekonštrukciách je potrebná obhliadka a veľmi pomáha aj pôvodný projekt.  Pre vytvorenie kvalitného výkazu výmer je potrebné ovládať technologické postupy pre stavebné práce a konštrukcie, ktoré projektant navrhol v projektovej dokumentácii. Moje skúsenosti z prípravy stavieb a spoluprácu s odborníkmi priamo na stavbách, využívam často na optimalizovanie nákladov stavebných prác a postupov v rámci rozpočtu. 

Nech sa rozhodnete pri stavbe svojho domu akokoľvek, majte na pamäti, že existuje nástroj, vďaka ktorému dokážete riadiť stavbu domu efektívne, predvídateľne a úsporne. Týmto nástrojom je kvalitne spracovaný rozpočet a výkaz výmer.

Jedna odpoveď na “Aj na stavbu domu sa treba pripraviť rozumne”