Kategórie
Z praxe rozpočtára

Predlženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži

Vo svojej praxi sa stretávam s rôznymi situáciami a jednou z nich je aj časté predlžovanie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. Prečo využívať tento inštitút predlženia lehoty a ako sa to robí?